Go with the Flow

“Go with the flow”, dat is wat ik ga doen, Stroomafwaarts over de Donau. Met de stroom mee. Dode vissen gaan met de stroom mee. Levende zwemmen er tegenin. Tijdens deze voorbereidingen gaan er zo machting veel gedachten door mijn hoofd en telkens ga ik op zoek naar de reden erachter, de overeenkomst of betekenis. Ook nu kon ik het niet laten.
En dan kom je soms tot bijzonder opmerkelijke virtuele ontmoetingen.

“Go with the flow” is inmiddels een gevleugelde uitspraak, maar is van origine afkomstig van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

Schermafbeelding 2017-03-22 om 16.41.48

Mihaly Csikszentmihalyi (geboren 29 september 1934) is een Amerikaans/Hongaarse psycholoog. Hij herkende en benoemde het psychologische concept van het begrip “Flow, een zeer gerichte geestelijke toestand. Hij is Hoogleraar in de Psychology en Management aan de Claremont Graduate University. Hij is het voormalige hoofd van de afdeling psychologie aan de Universiteit van Chicago en van de afdeling sociologie en antropologie aan Lake Forest College.
Hij is een van de voortrekkers van de positieve psychologie-beweging.
Naar eigen zeggen raakte hij geïnteresseerd in de psychologie na het bijwonen van een lezing van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung in Zürich.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi

Flow

Mentale toestand in termen van uitdaging niveau en vaardigheidsniveau, volgens Csikszentmihalyi’s flow model.

In zijn baanbrekende werk, “Flow: de psychologie van de optimale ervaring, schetst Csikszentmihalyi  dat mensen het gelukkigst zijn, wanneer ze in staat van opperste concentratie zijn en daardoor volledig opgaan in de activiteit of handeling die ze uitvoeren. Het is een toestand waarin mensen zo betrokken zijn bij een activiteit dat niets anders nog lijkt uit te maken. Deze flow is identiek aan het gevoel van “in the zone” of “in the groove” zijn. De flow is een optimale toestand van de intrinsieke motivatie, waarbij de persoon volledig wordt ondergedompeld in wat hij of zij doet. Dit is een gevoel dat door menigeen soms wel wordt opmerkt door een gevoel van grote betrokkenheid, overeenkomst, voldoening en vaardigheden waarbij kenmerkend is dat lichamelijke signalen (tijd, voedsel, ego-zelf, enzovoort) worden genegeerd.

In een interview met het tijdschrift Wired, beschrijft Csikszentmihalyi “flow” als:
“Wordt volledig betrokken bij een activiteit voor eigen bestwil. Het ego valt weg. De tijd vliegt. Elke actie, beweging en gedachte volgt onvermijdelijk uit de vorige, zoals het spelen van jazz. Uw hele wezen is betrokken, en je komt met behulp van uw vaardigheden tot het uiterste.”
Csikszentmihalyi kenmerkt negen componenten, in staten van het bereiken van flow met inbegrip van de “uitdaging-vaardigheden balans, het samenvoegen van actie en bewustzijn, duidelijke doelstellingen, onmiddellijke en eenduidige feedback, concentratie op de betreffende taak, paradox van de controle, de transformatie van de tijd, verlies van zelfbewustzijn en eigen werkelijkheid scheppende ervaring.”

Om een flow te bereiken, moet een evenwicht worden gevonden tussen de uitdaging van de taak en de vaardigheid van de uitvoerende. Als de taak te gemakkelijk of te moeilijk is kan er een probleem optreden. Zowel vaardigheidsniveau en uitdaging niveau moet worden afgestemd op hoog; als vaardigheid en uitdaging te laag zijn afgestemd, kan dat tot apathie leiden.
Een toestand die Csikszentmihalyi ook onderzocht was die van de eigen werkelijkheid scheppende persoonlijkheid. De eigen werkelijkheid scheppende persoonlijkheid is er een waarbij handelingen worden uitgevoerd omdat ze intrinsiek belonen in plaats van er externe doelen mee te bereiken. Csikszentmihalyi beschrijft de eigen werkelijkheid scheppende persoonlijkheid als een eigenschap van mensen die kunnen leren om te genieten van situaties die de meeste andere mensen ongelukkig zouden maken. Onderzoek heeft aangetoond dat aspecten die samenhangen met de eigen werkelijkheid scheppende persoonlijkheid, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en nederigheid omvatten.

PassiviteitSchermafbeelding 2017-03-22 om 16.46.17
Passiviteit (apathy): vergelijk het met een staat van onverschilligheid en gebrek aan
interesse.

Verveling
Verveling (boredom): geen interesse in omgeving, saai, vermoeid.

Ontspanning
Ontspanning (relaxation): kalm of de afwezigheid van opwinding.

Piekeren
Door te piekeren (worry) gaat aandacht naar negativiteit; (ingebeelde) problemen worden groter en oplossingen lijken niet voorhanden.

Beheersing
Beheersing (control): door goede oefening worden vaardigheden automatismen, met als gevaar dat het vaardigheidsniveau hoger is dan de uitdaging om een bepaalde taak uit te voeren.

Angst
Door angst (anxiety) kan men volledig blokkeren en stagneren.

Opwinding
Door verhoogde prikkels (arousel) reageert men alerter op omgeving.

Vloeiend vermogen
Vloeiend vermogen (flow): mentale toestand waarbij men zich volledig focust op de activiteit of taak, waardoor deze met succes wordt uitgevoerd.

Voorwaarden

Alleen bij een grote uitdaging en hoge vaardigheid kan de “flow” zich ontwikkelen.

In het centrum van het Flow model komen alle gemoedstoestanden samen en zijn de uitdagingen en de vaardigheden van gemiddeld niveau.

Afhankelijk van een aantal factoren, is van hieruit groei naar de “flow” mogelijk volgens Mihaly Csikszentmihalyi.

De drie belangrijkste factoren hierin zijn:

  1. Het formuleren van duidelijke doelstellingen in relatie tot de taken en de activiteiten.
  2. Goede balans tussen uitdagingen van de activiteiten en taken en inzicht in iemands eigen vaardigheden.
  3. Goede terugkoppeling (feedbackloop) tussentijds en na de uitgevoerde taken en activiteiten en daar waar nodig (voortijdige) bijsturing.

Het flow model in praktijk

Het flow model kan een uitstekende bijdrage leveren op de werkvloer en voor verbetering en verhoging van de effectiviteit zorgen. Enkele voorbeelden:

  • door duidelijke doelen wordt er effectiever gewerkt;
  • door verhoogde concentratie kan men zich beter richten op uitvoering van taken en activiteiten;
  • door ontwikkeling van zelfvertrouwen nemen vaardigheden toe;
  • door inzicht in de positieve werking van feedback kan er voortijdig worden ingegrepen;
  • door goede samenwerking en synergie ontstaat er een stimulans in innovatie;
  • persoonlijke vaardigheden krijgen de kans te ontwikkelen en worden gestimuleerd vanuit persoonlijke coaching.

En nu aan jouw

Wat denk jij? Bij mijzelf herken ik de flow en pas deze toe bij de voorbereidingen van mijn Donau Experience, Stroomafwaarts over de Donau. Daar word ik geheel door in beslag genomen zodat ik inmiddels niet meer de droom heb maar de droom heeft mij.
Alles staat in het teken van de Donau. Van tijd tot tijd kom ik even uit die flow maar wanneer er ook maar enigszins aanleiding toe is dan zit er zo weer in.
Dit zal, verwacht ik, wel minder worden wanneer ik eenmaal op weg ben. Dan kan ik relaxen, misschien juist wel omdat ik nu, in de voorbereiding, zo vaak in de flow ben.

Herken je het bovenstaande of heb je ook dergelijke ervaringen? Plaats dat je reactie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s